Assepsan Sanitat Girona Girona

Assepsan

Formació

La formació és una eina essencial per garantir l'eficàcia, seguretat i qualitat dels processos de qualsevol empresa. I com a requisit normatiu, és l'empresa la responsable d'assegurar que tot el seu personal compleix unes necessitats formatives.

En Assepsan l'ajudem a detectar les necessitats formatives del seu personal ia tots els nivells des de l'operari fins a la gerència i direcció. Li vam elaborar un pla formatiu anual i portem a la pràctica la implantació del mateix. Disposem d'aules formatives i material documental per certificar la formació, però ens comprometem fermament amb el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia del pla, aplicant mesures correctores adequades en cas convenient.

Cal remarcar a més que molts dels cursos resulten totalment gratuïts ja que estan subvencionats per l'administració. Des Assepsan li gestionem i realitzem tots els tràmits perquè la seva empresa pugui beneficiar d'aquests avantatges.

L'abast de l'actuació de Assepsan per formar el seu personal és:

- Manipulació d'aliments

- Iso 9001

- ISO 22000

- APPCC

- Pre-REQUISITS i autocontrols

- Riscos laborals

- Altres ...