Assepsan Sanitat Girona Girona

Assepsan

Neteja


Assepsan
els ofereix un servei de Consultoria i Acció Integral que inclou la inspecció d'instal·lacions, equips i materials i l'elaboració d'un pla de neteja i desinfecció que s'ajusti a les seves necessitats.

En la implantació del pla és bàsica l'elecció del detergent segons el tipus de brutícia que es genera ja Assepsan treballem amb el total coneixement dels factors bàsics que intervenen en la neteja com són la qualitat de l'aigua, temperatures, temps i accions químiques i mecàniques .

La nostra competència inclou el control i la verificació final de la neteja tant amb inspeccions visuals en cas de superfícies obertes com amb estudis de superfícies i cultius en cas de ser necessari. Els nostres serveis són aplicables en l'àmbit empresarial i domèstic i per a qualsevol sector.

Assepsan
és una empresa que gaudeix de tots els avantatges informatius i formatius per assegurar la innovació, diversificació i professionalitat del servei. A més, com a valor afegit Assepsan els ofereix un servei integrat que ens diferencia de la resta d'empreses del sector, un control integrat de Neteja i Plagues.

Limpieza1.jpg Limpieza2.jpg Limpieza3.jpg Limpieza4.jpg